เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” พร้อมคำวินิฉัยกว่า 26 หน้า

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” พร้อมคำวินิฉัยกว่า 26 หน้า

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศทะเบียนพรรคการเมือง เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เกี่ยวเรื่องของการ ยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกับมีการแนบสำเนาคำวินิจฉัย จากศาลรัฐธรรมนูญด้วยเป็นจำนวนทั้งหมด 26 หน้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 

เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบ พรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

นายกรัฐมนตรีคาดโทษร้านจำหน่ายสุรา หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข อาจพิจารณาสั่งงดจำหน่ายอีกครั้ง กำชับผู้ประกอบการ ศูนย์การค้า เตรียมมาตรการก่อนจะพิจารณาให้เปิดบริการในระยะที่ 2

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน ณ โถงบัญชาการ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ย้ำคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกรัฐมนตรีกล่าวประเมินสถานการณ์หลังการผ่อนปรนมาตรการในระยะแรก ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 พบว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะความร่วมมือของภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงมาตรการสาธารณสุขด้วยความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและรัดกุม พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่กลับมาเปิดให้บริการแล้ว ได้ปรับมาตรการของตนให้ใกล้เคียงกันมาตรฐานด้านสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing)

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกล่าวตำหนิการแย่งกันซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากผ่อนปรนให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ ปรากฏภาพการแออัดของผู้คนในการแย่งซื้อเครื่องดื่มสุรา แม้ว่าได้มีสั่งการมาตรการที่ชัดเจนในการจำหน่ายสุรา ทั้งการจำกัดจำนวนการซื้อต่อคน การกำหนดระยะเวลาเปิด/ปิด จึงต้องให้ภาคเอกชน ร้านค้าต่าง ๆ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ หากมิฉะนั้นอาจจะพิจาณาให้ปิดสถานที่จำหน่ายอีกครั้ง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงการเตรียมการเพื่อผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 ว่า หากในช่วงเวลา 14 วันของการผ่อนปรนมาตรการระยะแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็จะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่ประเภทต่างๆ บริการได้ในระยะที่ 2 โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก เช่น ศูนย์การค้า โดยจะต้องกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ให้มีการทยอยเข้าสถานที่ กำหนดเวลาในการเข้าสถานประกอบการไม่ให้ใช้เวลานานเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด เพราะฉะนั้นศูนย์การค้าจะต้องมีจุดพักรอด้านนอก เพื่อทยอยคนเข้าตามจำนวนที่กำหนดไว้ รวมถึงการคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขณะนี้ ศบค. กำลังพิจารณาว่าสถานประกอบการใดสามารถเปิดให้บริการได้ หากสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือและทุนทรัพย์พร้อมมากกว่าก็ขอให้ช่วยดำเนินมาตรการอย่างรัดกุมด้วย

วิธีรับสิทธิ์คืนเที่ยวเดินทาง BTS

วันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา ทางเพจ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้บอกวิธีรับสิทธิ์คืนเที่ยวเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ใช้เดินทางครั้งแรกตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีเที่ยวเดินทางคงเหลือ และหมดอายุภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

หากผู้โดยสารท่านใด ยังไม่เดินทาง ไม่ต้องรีบขอรับสิทธิ์ดังกล่าว โปรดวางแผนการเดินทาง เนื่องจากเที่ยวเดินทางดังกล่าว มีอายุการใช้งาน 30 วัน หลังจากแตะใช้งานครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 รัฐฯ ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทางบีทีเอสยังไม่มีกำหนดการแจ้งวันปิดรับสิทธิ์การคืนเที่ยวโดยสาร ผู้โดยสารยังคงสามารถ รับสิทธิ์เติมเที่ยวได้จนกว่าจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

2 สำหรับผู้โดยสารที่โดนต่อ WFH ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้โดยสารสามารถขอรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ส่วนผู้โดยสารที่ผูกบัตร RLP คูปองชดเชย จะเริ่มต้นคืนภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

3 อายุของการใช้งานเที่ยวเดินทางที่ได้รับจากมาตรการดังกล่าว จะนับการใช้งานจากวันที่แตะใช้งานครั้งแรก หากยังไม่ได้มีการใช้เดินทาง สามารถเก็บสิทธิ์การเดินทางภายใน 45 วันนับจากวันที่ขอรับสิทธิ์ หรือคลิ๊ก ซึ่งเที่ยวเดินทางที่เติมในบัตรมีอายุการใช้งาน 30 วัน

4 สำหรับผู้ที่อยากทราบข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง และขอดูจำนวนเที่ยวที่หมดอายุ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี เจ้าหน้าที่จะสามารถทำการตรวจสอบเที่ยวเดินทางย้อนหลัง ดูจำนวนเที่ยวที่คงเหลือ และหมดอายุได้

5 สำหรับผู้โดยสารที่ผูกบัตร Rabbit LINE Pay จะได้รับคูปองชดเชยเที่ยวเดินทางผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยคูปองชดเชย จะเริ่มต้นคืนภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถาม สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง